Ga naar Job Solutions

Sectoren

Gezondheidszorg: Healthcare & -cure

Gezondheidszorg: Healthcare & -cure

We hebben meer dan 15 jaar ervaring in bemiddeling van leiderschap in Care en Cure. In deze sector is de leiderschapsdynamiek misschien wel het meest veeleisend. En deze sector is al veel complexer dan menigeen denkt. Financiën, kwaliteit, regulering, tempo, marktordening, schaalgrootte en remuneratie-kaders brengen nieuwe uitdagingen met zich mee. Maar bieden ook ruimte. Wij vertellen er graag meer over. Lees meer over Bestuurszekerheid in de Zorg in onze brochure.

Zakelijke Dienstverlening

Zakelijke Dienstverlening

Leidinggeven aan professionals of dienstverlenende B2B’s vraagt een ander type leiderschap en toezicht. Sterk leiderschap impliceert hier commercieel vernuft en ‘inspirational leadership’. Veel van onze mensen hebber er zelf middenin gezeten. Jong en oud. Tijdelijk en vast. Successen gevierd en blauwe plekken opgelopen. Wij komen graag met u in gesprek.
Public & Not-for-profit

Public & Not-for-profit

Toenemende digitalisering van Overheidsdienstverlening stelt hoge eigen aan transitiemanagement en cybersecurity. Uitbesteding en partnerships vragen een hoge graad van professionalisme en vooral betrokkenheid. Schijnbare tegenstellingen en belangen worden georganiseerd. Tegengestelde opvattingen en krachten worden samengebracht. Dat vraagt bijzondere vaardigheden en mensen. Wij zijn in deze sectoren al twintig jaar actief.
Logistics & Supply Chain

Logistics & Supply Chain

Naast de transport goederen sector zijn we met name actief bij spoorweg, haven en luchtvaart organisaties. Ketenregie en netwerk optimalisatie zijn naast verduurzaming regelmatig onderdeel van onze opdrachten. Ook de consolidaties in de sector liggen ten grondslag aan de noodzaak van resultaatverbetering in diverse deelsectoren.
Media & E-business

Media & E-business

Mediabedrijven maken de transitie van papier naar platforms en nieuwe e-verdienmodellen. Dat vraagt visie, durf, nieuw ondernemerschap, tempo, distributiemodellen en investeringen. En vooral leiderschap. Lang uitmelken wat was en aanpassen wat moet. Zonder zicht op een holy-grail. Soms blijkt leading-edge bleeding-edge. De meeste mediabedrijven van vandaag zullen er in de toekomst totaal anders uitzien. Dit is de keuze: adapt, change or die. Onze mensen helpen met overleven en nieuwe life-cycles.
Industry & Services

Industry & Services

Deze belangrijke sector kent een grote diversiteit aan opdrachtgevers variërend van de maakindustrie, kennisinstituten tot aan technische dienstverlening. Soms zijn het overnames of integraties of fusies van bedrijven of onderdelen daarvan waar onze senior managers tijdelijk leiding geven aan majeure veranderprocessen. Ook private equity is een heel bekende opdrachtgever met name wanneer versnelling van het verbeteren van resultaten aan de orde is.
Family Business & Private Equity

Family Business & Private Equity

Mensen bepalen uiteindelijk de waarde van uw investering. Inschatting van risico’s, verhoudingen en potentie van mensen is ons vak. Wij kunnen dat toetsen voor individuen en teams. En wij kunnen per fase van de onderneming leiderschap bemiddelen voor tijdelijk of voor vast. Onze interim managers kunnen u buitengewone waarde opleveren in een bepaalde fase van uw onderneming bij verkoop, transities en crises. Wij kunnen in een dialoog vertellen hoe wij anderen geholpen hebben.
Energy & Utilities

Energy & Utilities

Deze sector kent turbulente veranderingen door de herstructurering van de traditionele fossiele sector en de opkomst van duurzame energie. Zo helpen wij Venture Capitalists met het managen van innovaties en de fossiele en nucleaire sector met het saneren en optimaliseren van assets.
Commissarissen / Non-executive Directors (NEDS)

Commissarissen / Non-executive Directors (NEDS)

In toenemende mate wordt toezicht een apart vak. Niet alleen uitgebreide bestuurlijke ervaring telt, maar evenzeer kennis van en ervaring met de strikte regels van governance. TheLeadershipAdvisory kent de regels en de context en helpt u bij de zoektocht en toetsing van nieuwe commissarissen. Verjonging en vernieuwing is daarbij niet zelden onze opdracht. Ook assisteren wij bij de evaluatie en counseling van zittende RvC/T teams en/of individuele leden RvC/T.
Advanced Technology / ICT

Advanced Technology / ICT

Van startups tot corporates. Vernieuwend en renoverend. ICT is overal en krijgt steeds meer vat op uw verdienmodel. Bestuurlijk besef is noodzakelijk. Onze mensen helpen deze verandering te managen. Tijdelijk of voor langere tijd. En niet alleen met relevante ervaring en expertise, maar ook met visie en uitvoeringskracht. Wij maken graag kennis.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief:


Wij werken met een team van 20 senior (interim) managers, adviseurs en coaches vanuit onze bureaulocaties in Amstelveen en Wassenaar.

Amstelveen:

The Garden
Stroombaan 10
1181 VX Amstelveen

Wassenaar:

Kasteel de Wittenburg (bezoekadres)
Landgoed de Wittenburg 1
2244 BV Wassenaar