Zelfevaluatie RvC/RvT

De bereidheid te reflecteren op het eigen functioneren als team en deel te nemen aan een zelfevaluatie kan een inspirerend voorbeeld zijn voor de gehele organisatie.

De Board zelfevaluatie

De bereidheid te reflecteren op het eigen functioneren als team en deel te nemen aan een zelfevaluatie kan een inspirerend voorbeeld zijn voor de gehele organisatie. Het geeft o.a. aan dat de toezichthouders hun verantwoordelijkheden serieus nemen. De Raad van Commissarissen en/of Toezicht is verantwoordelijk voor de eigen ontwikkeling, taakontwerp, toetsing, zelfdiscipline en prestaties. Dit zijn geen aandachtsterreinen die kunnen worden gedelegeerd. De interesse in zelfverbetering zet ook de toon voor anderen in de organisatie, of op zijn minst binnen de top-X, om zich op gestructureerde wijze voortdurend bezig te houden met objectieve evaluatie van het individuele- en groeps-functioneren.

Voor de evaluatie van de RvC/T spreken wij ook met de leden van de RvB omdat bij de interactie tussen beide Raden ervaringen en indrukken zijn opgedaan welke van belang zijn.

Het doel van de zelfevaluatie is om de leden van beiden Raden in staat te stellen het functioneren van het Toezicht met openhartigheid en vanuit meerdere perspectieven objectief te evalueren en te bespreken. Kortom: zelfevaluatie is eenvoudigweg een georganiseerd en vooral geobjectiveerd proces waarbij de toezichthouders de collectieve samenwerking en individuele prestaties onderzoekt en met dit inzicht vervolgens plannen voor verbetering identificeert. We maken het niet ingewikkelder maken dan dat.

Neem contact op met ons om te horen hoe het proces verlopen kan. Dat hangt af van de vraag en de context.


Download brochure:

‘Zelfevaluatie Toezicht’

Meld je aan voor onze nieuwsbrief:


Wij werken met een team van 20 senior (interim) managers, adviseurs en coaches vanuit onze bureaulocaties in Amstelveen en Wassenaar.

Amstelveen:

The Garden
Stroombaan 10
1181 VX Amstelveen

Wassenaar:

Kasteel de Wittenburg
Landgoed de Wittenburg 1
2244 BV Wassenaar